Denominación do título

Programa de Doutoramento en Tecnoloxías da Información e as Comunicaciones pola Universidade de Vigo

Código RUCT

Rama de coñecemento

Enxeñaría e Arquitectura

Código ISCED 1

Enxeñaría e profesións afíns

Código ISCED 2

Linguas de impartición

Castelán, galego e inglés

Número de prazas ofertadas

30 prazas

Centro responsable do título

Coordinador do título

Manuel García Sánchez

Data de verificación do título

25/09/2013

Data de autorización de implantación

05/12/2013 (DOG 05/12/2013)

Data de aprobación polo consello de ministros

21/02/2014 (BOE 11/03/2014)

Memoria da titulación